Synundersökning 350 kr


Vi kontrollerar:

  • Styrkebehov
  • Synskärpa
  • Samsyn
  • Pupilldistans
  • Tryckmätning
  • Kontroll av ögats medier
  • Vi skickar remiss till ögonmottagningen (vid behov)